KalciumD3

 KalciumD3 është një ushqim i lëngshëm, sjell shtesë të kalciumit në kombinim me veprimin organik për një asimilimi të përsosur të kalciumit.
 KalciumiD3 eshte i pasur me vitamine A, vitamine D3 dhe vitamine E.
 KalciumD3 promovon vizim dhe përmirëson qëndrueshmërinë e guackes.
 KalciumD3 balancon nivelin e kalciumit për një zhvillim të ekuilibruar te zogjve dhe zhvillim te muskujve te skeletik te të Rinjëve.
 Rekomandohet te perdoret: 10 ml per 1 litër ujë ose kg ushqim.
TOP