Indigos

 PASTOCINO për GARDELINE
 Ushqimi i shijshëm, i përshtatshëm për të gjitha GARDELINAT: siguron një ushqim të balancuar. Tregohet për një rritje të mirë dhe për një pendë të butë dhe të butë, përmban proteina të origjinës shtazore
 dhe vegjetale që asimilohen lehtë për një efekt plastik dhe një rritje të përsosur. Është një pastoncino formuluar me përbërës që janë të lehtë për t’u tretur dhe asimiluar, duke ndihmuar në ruajtjen e florës intestinale të paprekur.
 Mund të administrohet si i tillë ose me shtimin e perimeve, frutave etj.
 REKOMANDUAR Gjatë fazës përgatitore të mbarështimit, gjatë mbarështimit dhe gjatë gjithë vitit.
 Proteinat 14%
 Yndyrna 13%
 THESI: 1 KG, 5 KG.
TOP