SEPIE

 SEPIET e vogla të KALIBRIT TE VOGLA 12/13 cm.
 SEPIET e  kalibRIT të madh 16/19 cm
 Komponentët: kockat e sepJEVE.
 Paketimi: 12 KG kartoni.
Category:
TOP