LEPUJ PILET DHE ANTI KOKSIDIOZE

 Përzierje e plotë për ushqimin e lepujve nano. Për t’u përdorur gjatë gjithë vitit.
 Komponentët: PILET me ANTI-KOKSIODIOZE, PILETA JONXHE.
TOP