PAPAGALLI

  Përzierje për Për t’u përdorur gjatë gjithë vitit dhe për PAPAGAJTE NE mbarështim.
  Komponentët: MEL, TERSHERE , MEL I BARDHE SHBA, SKARIOLE KANADEZE, MEL i KUQ.
  THESI: 25 KG.
TOP