SKARIOLE KANADEZE

  Zgjedhur dhe ventiluar SKARIOLE E BARDHE.
  Pastërtia 99% e farës, pa shtimin e vajit të parafines dhe me hapa të shumëfishta të zbrazjes.
  Përbërësit: SKARIOLA kanadeze E bardhë
  THESI: 25 kg
TOP