Cardellini FOOD

 I pershtatshem per GARDELINA, CUFOLOT, ETJ.
 KATEGORIA E PËRBËRËSVE: Produktet e furrës dhe të prodhimit të makaronave, produkteve dhe nënprodukteve të drithërave në kokrra, qumësht dhe produkteve të qumështit,
farërat, produktet dhe nënproduktet e përpunimit të sheqerit, molusqeve dhe krustaceve, substancave minerale.
 METODA E PUNËSIMIT
 PËRDORIMI: Gjatë përgatitjes dhe gjatë periudhës së mbarështimit, ne rekomandojmë përdorimin e përditshëm. Gjatë periudhës së pushimit dhe gjatë dimrit është e këshillueshme që të administrohet një herë në javë ashtu siç është.
 Proteinat 15.4%
 Yndyrnat 11.2
 THESI: 1 KG, 5 KG.

 

TOP