Antisteril

 Vitaminat A, D, E për një bashkim të frytshëm, të lëngët. Promovon dhe stimulon çiftimin, rrit funksionet riprodhuese dhe pjellshmërinë, lehtëson depërtimin, rritet dhe përmirëson derdhjen, zvogëlon anomalitë e rritjes dhe vdekshmërinë para dhe neonatal.
 ANTISTERIL përmban kalcium të asimiluar të lidhur me vitaminën D3.
 ANTISTERIL përmirëson formimin embrional skeletik dhe nxit qëndrueshmërinë e duhur të vezës së vezëve.
 ANTISTERIL është treguar për një bashkim të frytshëm dhe për një vitalitet më të mirë të nestlings.
 PËRMBAN VITAMIN E
 Përdor para dhe pas çiftëzimit gjatë veze-hedhjes, ne periudhen e shtrrimit dhe mbareshtimit te zogjve.
 Ne e rekomandojme 15/20 dite para, gjate bashkimit ose kohes se shtrrimit.
TOP