PERILLA E BARDHE

 FARA ESHTE E pasur me protEINA, lipide, fibra dhe hir.
 Përdorimi: KANARINA, GARDELINA.
 THESI: 25 KG
TOP