Kanarina Yorkshire

Në lartes 152mm (6 inç), me një fizik “jo qafe” e martuar, me një qëndrim shumë të drejtë, kjo shumëllojshmëri ka fituar pseudonimin Guardsman. Është tipi i dytë më i madh (si më të gjatë) që është në dispozicion Kanarine. Ajo u izolua së pari si një larmi në mes të viteve 1800 në Bradford, Yorkshire, dhe u zhvillua në përsosmëri në vitet 1930. Ishte një pjesë e një ndërveprimi të njëanshëm, me mbarështuesit e Yorkshire që përpiqen të përmirësojnë varietetin ekzistues të Lancashire duke bërë një zog të holle.