Kanarina Stafford

Këto u rritën fillimisht në vitet 1980 në Staffordshire, në një përpjekje të suksesshme për të prodhuar një zog të vogël me një pigment të kuq. Kjo çoi në kalimin e Kanaleve Gloster me zogj të kuq.