Kanarina Rubino

Ky është një hibrid i vërtetë, një kryqezim midis nje kanarine të verdhë dhe një siskin të kuq (Carduelis cucullata). Ngjyra varion nga rozë dhe portokalli në hije të thella të kuqe, dhe zogu është kombinuar me shumë lloje të tjera për të futur ngjyrën e kuqe. Zogjtë e faktorit të kuq kërkojnë një dietë të pasur me beta-carotene për të ruajtur ngjyrën.