Kanarina Gloster

Gloster – e shqiperuar Gloucester, por që tregoi konfuzitet për mbarështuesit jashtë Anglisë – u zhvillua si një varietet në Gloucestershire në fund të shekullit të 19-të, dhe tani është një kanarine shumë popullore. Popullariteti i saj arriti kulmin në vitet 1960, pasi vendosja e puplave në kokë e bëri atë të duket si një karikature Beatle.

Shumëllojshmëria është e vogel, vetëm 120mm (4.75 inç) e gjatë. Ajo u edukua nën ekzistencën e Kanarinave Herz, Border  dhe Crested. Pendet ne koke nuk jane te pranishme ne te gjitha kanarinat  – ato me pende ne koke  janë quajtur Coronas, dhe ata pa pende ne koke janë quajtur Consorts, ose Plainheads.