Kanarina Frilled

Këto kanarina kanë pendë të crregullta, duke i bërë ato të duken sikur sapo kanë ardhur nga një stuhi. Efekti është ose i bukur ose i çrregullt, në varësi të pikëpamjes suaj. Pendët ndodhen në brendësi, lart dhe jashtë në vende të ndryshme, në vend të drejtpërdrejtë nga koka deri te bishti. Zonat e prekura janë shpatulla, kraharori dhe krahët, me formacionet e pendës të referuara si mantel, këmba .