Kanarina Columbus Fancy

Kjo është një specialitet amerikan i zhvilluar në vitet 1920, nga një kombinim i Kanarinave Harz, Yorkshire, Lancashire, Gloster dhe Canaries Norwich. Është emëruar pas qytetit në Ohajo. Masat rreth 150mm,  me një sqep të shkurtër, një kokë dhe gjoks të rrumbullakosur dhe një qafë të trashë . Ajo gjithashtu ka një kreshtë.